SECRET OF YOUTH

תנאי שימוש ורכישה באתר

ברוכים הבאים לאתר "Secret of Youth" ("האתר"). תנאים אלה מגדירים את זכויותיך וחובותיך בעת השימוש באתר ובעת הזמנת כל מוצר או שירות שהאתר מציע (יחדיו: "המוצרים").

אנא קרא תנאים אלה בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין סוד הנעורים (כהגדרתה להלן). השימוש באתר, לרבות הזמנת מוצרים באמצעותו, מעידים על הסכמתך לתנאים אלה למדיניות הפרטיות  www.secretofyouth.co.il של האתר ולמסמכים והנחיות נוספות שייתכן כי יוצגו בפניך במהלך השימוש באתר (יחדיו: "המסמכים המחייבים").

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים לכל המינים.

על אודות Secret of Youth

האתר מנוהל ומופעל על-ידי חברת סוד הנעורים בע"מ, ח.פ. 513931576, אשר כתובתה ברחוב המלאכה 7, אור יהודה 6037207 ("סוד הנעורים").

סוד הנעורים עוסקת בפיתוח מוצרי קוסמטיקה טבעיים. מוצרי החברה מורכבים מפירות וירקות מלאים – כולל הקליפה, הזרעים והציפה – וכן מרכיבים נוספים המיועדים לשפר את יעילות המוצרים. האתר מציג ומציע למכירה מגוון מוצרי קוסמטיקה של המותג "Secret of Youth" או מותגים ומוצרים נוספים שסוד הנעורים תבחר מדי פעם. לצד כל מוצר באתר תמצא פירוט המתאר את הרכבו ותכונותיו.

בכל שאלה הנוגעת לאתר, למוצרים וכן בנושא הזמנות וברורים, תוכל לפנות אלינו באמצעות טופס יצירת הקשר באתר ונשתדל להשיב לפנייתך בהקדם האפשרי. בנוסף, תוכל לפנות אלינו גם באמצעות הטלפון שמספרו 03-6343444 או הפקסימיליה שמספרה 03-5534094.

מי רשאי להזמין מוצרים

כדי לרכוש מוצרים באתר עליך להיות בן 18 ומעלה. באישור תנאים אלה אתה מצהיר כי אתה עומד בתנאי זה. בנוסף, עליך לשלם באמצעות כרטיס אשראי שניתן לחייבו ולסלוק אותו בישראל או שירות PayPal ("פייפאל"). על חברת כרטיסי האשראי שהנפיקה את הכרטיס או פייפאל לאשר את עסקת הרכישה שביצעת כתנאי להשלמתה.

סוד הנעורים רשאית שלא לאפשר ללקוח או משתמש כזה או אחר לרכוש מוצרים באתר, גם אם הזמין בעבר מוצרים באמצעות השירות, לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, סוד הנעורים רשאית לבטל את זכאותך לבצע עסקאות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים ולפי שיקול דעתה המלא והבלעדי:

 • אם בעת ההרשמה לאתר, או בכל חלק מתהליך הרכישה, מסרת במתכוון פרטים כוזבים או שגויים;
 • אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים, או עלולים לפגוע באתר, או בסוד הנעורים, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של סוד הנעורים;
 • אם השתמשת בשירותי האתר לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם הפרת את אילו מהוראות תנאים אלה, תנאיו של אילו מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר;
 • אם אתה חייב כספים לסוד הנעורים או לחברות הקשורות בה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד לתשלומו;
 • אם כרטיס האשראי או כל אמצעי תשלום אחר שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

מוצרים שאינם במלאי

סוד הנעורים רשאית לשנות בכל עת, לפי ראות עיניה, את היצע ומגוון המוצרים באתר. לכן, העובדה שמוצר מסוים הוצע למכירה באתר במועד כלשהו אינה מבטיחה שיוצע למכירה גם בעתיד. סוד הנעורים אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מינימלי של מוצרים כלשהם. אם אזל אחד מהמוצרים שהזמנת מהמלאי, סוד הנעורים מתחייבת להודיעך על כך באמצעות האתר, הטלפון או כתובת הדוא"ל שמסרת ושומרת לעצמה את הזכות להציע לך מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומה. אם תקבל את הצעתנו, הזמנתך תעודכן מחדש בכפוף להסכמתך. אם תסרב לקבל מוצר חלופי, סוד הנעורים תבטל את הזמנתך ותזכה את כרטיס האשראי שלך, או תימנע מחיובו. במידת האפשר, תוכל להמתין לחזרת המוצר המוזמן למלאי ונהיה רשאים לעדכן אותך בדבר.

יעדי הזמנות

האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בארץ בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת המשלוחים עמה אנו עובדים, לפי המקרה ("אזורי החלוקה"). אנו רשאים, אך לא חייבים, לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא נהיה חייבים לספקה.

ניתן להזמין מוצרים אל מחוץ למדינת ישראל. פרטים נוספים ביחס למשלוח מוצרים אל מחוץ לגבולות ישראל יתפרסמו לרוב בגרסתו של האתר בשפה האנגלית. לפרטים נוספים אנא פנה לסוד הנעורים בהתאם לדרכי התקשורת המפורטים בתנאים אלה ובעמודי האתר.

מוצרים ואזהרות

כל המוצרים המוצגים באתר נמכרים באישור משרד הבריאות הישראלי.

עם הזמנת כל מוצר באמצעות האתר אתה מכיר בזאת כי חלות האזהרות הבאות:

 • אין להשתמש במוצר אם ידועה רגישות לאחד מהמרכיבים;
 • יש להשתמש במוצר רק למטרה לשמה הוא נועד ובהתאם הוראות השימוש.
 • אין לבלוע את המוצר או רכיביו;
 • יש להימנע ממגע עיניים ובמקרה של מגע כזה יש לשטוף היטב במים;
 • יש להרחיק מהישג ידם של ילדים;
 • המוצרים עשויים להכיל תאי גזע ממקור צמחי;
 • המוצרים אסורים בשימוש על עור פצוע או פגוע;

בנוסף לאזהרות האמורות, עליך להתעדכן באזהרות נוספות בכל עמוד מוצר בטרם תבצע הזמנה. סוד הנעורים לא תהא אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה משימוש בלתי נאות במוצרים ו/או משימוש במוצרים בניגוד לאזהרות שלעיל.

אם אינך בטוח לגבי מידת התאמתו של מוצר למצבך הבריאותי, אנא התייעץ עם גורם מוסמך טרם ביצוע הזמנה. לכל שאלה הנוגעת למוצרים באתר ניתן לפנות אל שירות הלקוחות של האתר באמצעות הטלפון שמספרו 03-6343444 או הפקסימיליה שמספרה 03-5534094 וסוד הנעורים תטפל בפנייך בהקדם. ניתן ליצור קשר גם באמצעות טופס יצירת הקשר באתר.

סל קניות

מוצרים שתבקש להזמין באתר יישמרו ב"סל הקניות" עד להשלמת תהליך ההזמנה. סוד הנעורים רשאית להגדיר סכום מינימום לרכישת מוצרים באמצעות האתר וכן לקבוע מכסות מקסימליות לרכישת מוצרים, בכלל או מסוג מסוים.

הזמנה משובשת

כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, על הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים ליצירת קשר עמך, למשלוח המוצרים ולהסדרת התשלום. סוד הנעורים לא תספק את המוצרים שהזמנת אם ההזמנה לא נקלטה במחשביה, או אם נקלטה באופן משובש וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי סוד הנעורים. אם לא תקבל אישור מסוד הנעורים בדואר אלקטרוני תוך זמן סביר ממועד ביצוע ההזמנה כי ההזמנה התקבלה והיא מיועדת לביצוע, יש להניח שחלה תקלה כלשהי. במקרה זה מומלץ שתפנה אלינו באמצעות טופס יצירת הקשר באתר, באמצעות הטלפון שמספרו 03-6343444 או הפקסימיליה שמספרה 03-5534094. אנו נשתדל לברר ככל הניתן את מקור התקלה ולסייע לך בביצוע ההזמנה.

מועד אספקה

המוצרים יסופקו באמצעות דואר ישראל או, לפי בחירתך, באמצעות חברת משלוחים מטעם סוד הנעורים. סוד הנעורים אינה מתחייבת לספק מספר אפשרויות לחברות משלוחים והיא שומרת על הזכות לעדכן את אפשרויות המשלוח מעת לעת.

המוצרים יישלחו בכפוף לזמן האספקה בדואר ישראל אזורי החלוקה ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. מועדי האספקה באמצעות דואר ישראל אינם ניתנים לבקרה על-ידי סוד הנעורים ואינם בשליטתה. מועדי האספקה שייתכן כי נציין באתר הם אפוא משוערים בלבד. אתה מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה נגד סוד הנעורים או מי מטעמה עקב שיבושים באספקה.

אם חברת המשלוחים לא יכולה לבצע את המשלוח עד לכתובת המיועדת מכל סיבה שהיא, אנו נודיע לך על כך ונשתדל למצוא פתרון חלופי שיהיה מקובל עליך. בהעדר פתרון כזה תבוטל ההזמנה בלא שתהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי סוד הנעורים.

סוד הנעורים לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני ו/או מסיבות של כוח עליון.

מחירים

כל המחירים באתר מופיעים בעמודי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים (למעט בגרסתו של האתר בשפה האנגלית, שם נקובים מחירי המוצרים בדולר ארה"ב). המחירים כוללים מע"מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי טיפול ומשלוח (אלו יצוינו במפורש בעת ביצוע ההזמנה, בהתאם לאזור החלוקה הרלבנטי ושיטת השילוח).

סוד הנעורים רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. בכפוף לאמור מטה בדבר טעויות אפשרויות בהצגת מחירים, המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי אמצעי התשלום). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב לפי המחירים המעודכנים, כפי שיוצגו בפנייך קודם לחיוב.

לתשומת לב: למרות שאנו מקפידים לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה זה נפנה אליך לאחר שביצעת את הזמנתך, נודיע לך מהו המחיר הנכון של המוצר ונאפשר לך לאשר כי אתה מבקש לרוכשו במחיר הנכון. אם תסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון – לא נהיה חייבים לספקו לך ובמקרה זה לא תהיינה לך טענות כלשהן כלפי סוד הנעורים. סוד הנעורים איננה מתחייבת שמחירי המוצרים באתר יהיו בהכרח הזולים ביותר, או שתנאי התשלום יהיו הנוחים ביותר.

תשלום ותנאי תשלום

התשלום עבור המוצרים יתבצע באתר באמצעות כרטיס אשראי, חשבון הפייפאל שלך או דומיו. עליך למסור את מספר כרטיס האשראי, תעודת הזהות של בעל הכרטיס, סוג הכרטיס ותוקפו וכל פרט נוסף הדרוש לנו לצורך השלמת ההזמנה. סוד הנעורים שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום שסוד הנעורים תכבד.

לאחר שהזנת את פרטי אמצעי התשלום וסיימת את הליך ההזמנה, יישלח אליך  אישור על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את סוד הנעורים לספק את המוצרים שהזמנת והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל סוד הנעורים.

אם יתברר שאמצעי התשלום שמסרת אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי, או שירות התשלומים המקוון, אינם מכבדים את העסקה, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי, סוד הנעורים תיצור איתך קשר לשם השלמת העסקה או ביטולה.

אם השימוש באמצעי התשלום אושר, תימסר לך הודעה מתאימה על-כך וחשבונך יחויב בעלות המוצרים. כמפורט לעיל, מועדי המשלוח יחושבו החל ממועד קבלת אישור העסקה מחברת האשראי או שירות התשלומים המקוון.

מבצעים, הטבות והנחות

סוד הנעורים רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. סוד הנעורים רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

לתשומת לב: אין לך זכות קנויה ליהנות ממבצעים, הטבות והנחות באתר. כל שינוי בפרטי הזמנתך או במחירה, תהיה סיבתו אשר תהיה, יגרור אחריו בדיקה מחודשת של זכאותך למבצע, הטבה או הנחה. לדוגמה, אם רכשת מוצר והיית זכאי לקבל הטבה בגין רכישתו אולם מוצר זה לא נמצא במלאי, לא תהיה זכאי לאותה הטבה; אם החלפת מוצר, שרכישתו לוותה במבצע, במוצר חלופי שאינו מזכה במבצע, לא תהיה זכאי להטבה שנלוותה לרכישת המוצר המקורי; אם סכום הזמנתך פחת בשל העובדה שמספר המוצרים שסופקו לך שונה מכפי שהזמנת, ייתכן שתישלל זכאותך למבצע, הנחה או הטבה שהיו מוקנים לך אלמלא פחת מחיר ההזמנה.

דוגמאות אלה אינן ממצות את השינויים האפשריים בזכאותך למבצעים, הטבות או הנחות באתר. יחד עם זאת, סוד הנעורים תשתדל להודיע לך טלפונית או בדוא"ל ולקבל את הנחיותיך במקרה שזכאותך למבצע, הטבה או הנחה תישלל או תשתנה עקב שינוי בפרטי הזמנתך

דמי משלוח

בנוסף למחיר המוצרים שהזמנת, עליך לשלם לסוד הנעורים את דמי משלוח, בהתאם לשיטת המשלוח שבחרת באתר. סכום דמי המשלוח יופיע במהלך תהליך ההזמנה והוא עשוי להיות תלוי בשיטת המשלוח שנבחרה, אזורי החלוקה הרלוונטיים ומשקלה הכולל של ההזמנה. סוד הנעורים רשאית לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת.

ביטולים והחזרת מוצרים

בכפוף למפורט להלן, אתה רשאי להחזיר כל מוצר שרכשת מהאתר  באמצעות פנייה בכתב לסוד הנעורים, עד 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת מסמך אישור ההזמנה, לפי המאוחר מביניהם, ולקבל זיכוי כספי תמורתו – ובלבד שהחזרת את המוצר כשהוא שלם ולא ניזוק וסגור בעטיפתו או באריזתו המקורית.

עליך להחזיר את המוצר לסוד הנעורים, או לחילופין, לבקש מסוד הנעורים שישלחו שליח לביתך לאיסוף המוצר והחזרתו על חשבונך (סוד הנעורים רשאית לסרב לבקשה זו). עליך לצרף למוצר המוחזר את החשבונית שקיבלת, או העתק אישור ההזמנה שנשלח אליך בדואר אלקטרוני.

לאחר החזרת המוצר תזוכה במחיר ששילמת עבורו. אם ביטול ההזמנה איננו עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שסוד הנעורים מסרה לך לגביו, תחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% מהמחיר, או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבין השניים. יובהר כי גם אם ביצעת ביטול הזמנה לפני שהמוצר התקבל בכתובתך, תחויב בתשלום דמי ביטול כאמור.

לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית.

תכנים באתר

לסוד הנעורים מסור שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים ומידע יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהם. בכלל זה סוד הנעורים רשאית להסיר ולמחוק כל תוכן הנמצא באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

קבלת דברי פרסומת

אתה מסכים לכך לאחר רישומך באתר או מסירת פרטייך בטפסים המקוונים בגוף האתר, סוד הנעורים תהיה רשאית להציג או לשלוח אליך עדכונים, באמצעות החשבון שלך באתר, בדואר אלקטרוני, בפקסימיליה ובמסרונים (SMS) ובכלל זה לשלוח אלייך עדכוני תוכן ועלוני מידע שיווקיים, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם על שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר ודברי פרסומת.

בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע לסוד הנעורים על סירובך לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שתקבל.

ליקויים במוצרים

סוד הנעורים עושה כמיטב יכולתה כדי לספק לך מוצרים איכותיים ובמועד. אם אתה סבור כי המוצרים שרכשת באמצעות האתר כוללים ליקוי או פגם כלשהו, אנא פנה אל שירות הלקוחות של האתר באמצעות טופס יצירת הקשר באתר, בטלפון שמספרו 03-6343444 או בפקסימיליה שמספרה 03-5534094 וסוד הנעורים תטפל בפנייך בהקדם.

האחריות לבדוק את התאמת המוצרים לצרכיך

סוד הנעורים תצא ידי חובתה כלפיך עם מסירת המוצרים שהזמנת לכתובת המשלוח שמסרת בעת ביצוע ההזמנה. במקרה שרכשת מוצרים פגומים, זכותך היחידה היא להחליפם או לקבל את כספך בחזרה, כמפורט בתנאים אלה.

סוד הנעורים לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך בשל איחורים באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו לך היו פגומים, אלא אם כן ארע העיכוב או הפגם בשל רשלנות מצידה של סוד הנעורים. במקרה זה תהיה אחריות סוד הנעורים מוגבלת לסכום השווה למחיר הזמנתך.

השימוש באתר

אתה רשאי להשתמש באתר ובתכניו לצרכים אישיים ופרטיים בלבד ובכפוף לתנאים אלו. אין להשתמש באתר באופן אחר, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת של  סוד הנעורים לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן). האחריות לשימוש באתר ולכל תוצאה הנובעת משימוש זה, חלה עליך בלבד:

 • אתה רשאי להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד;
 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת;
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר;
 • אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה;
 • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים;
 • אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק;
 • אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן, על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

השימוש באתר

השימוש באתר נעשה באחריותך הבלעדית והמלאה.

השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא ניתן להתאימו לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי סוד הנעורים בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך.

סוד הנעורים עושה מאמץ לספק לך שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, סוד הנעורים אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי סוד הנעורים, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל סוד הנעורים או אצל מי מספקיה.

התמונות באתר להמחשה בלבד

תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורך המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל,  וכיו"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות. אין בכך כדי להטיל על סוד הנעורים, או מי מטעמה, אחריות כלשהי.

קישורים ומידע מסחרי פרסומי באתר

במסגרת האתר יכול שיוצג בפניך מידע מסחרי-פרסומי. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה מסוד הנעורים ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה הוא בצדדים שלישיים, סוד הנעורים אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע האמור, לפיכך לא תוכל לבוא לסוד הנעורים בכל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באתר ואשר מקורו מצדדים שלישיים.

ככל שיש באתר קישוריות ("לינקים") לאתרים אחרים שאינם מנוהלים ומופעלים על-ידי סוד הנעורים, לא תישא סוד הנעורים באחריות לתוכנם של אותם אתרים ולמידע המתפרסם בהם, לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו, או לכל פרט אחר הקשור בהם. סוד הנעורים לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על תוכנם של האתרים שתגיע אליהם באמצעות האתר.

הפרה ושיפוי

מבלי לגרוע מהוראות כל דין והמסמכים המחייבים, אתה מתחייב לשפות ולפצות את סוד הנעורים, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, בכל מקרה שבו תפר את תנאים אלה או אילו מהמסמכים המחייבים, או תפעל בקשר עם האתר בניגוד להוראות כל דין. שיפוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו לסוד הנעורים, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, סימני המסחר והמדגמים, הינם רכושה של סוד הנעורים בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהרשו לסוד הנעורים להשתמש בהם. זכויות אלה חלות בין היתר על שם המתחם (Domain Name) של האתר, סימני המסחר המופיעים באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), הסמלים המסחריים בו ("לוגו"), עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים, עיצובם של המוצרים וכיו"ב, ובכל תוכן אחר הכלול באתר, לרבות קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

אין להעתיק, לשדר, לפרסם, להפיץ, לשווק, לתרגם, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לעבד, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור, להשכיר או לעשות כל שימוש מסחרי בכל חלק מן הנ"ל, לרבות תמונות, קבצים גראפיים, טקסטים וקוד-מחשב, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מסוד הנעורים או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

פרטיות

סוד הנעורים מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה. כאשר אתה מאשר את התנאים אתה נותן הסכמתך גם למדיניות זו. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ כי תתעדכן ותקרא אותה מעת לעת.

שינויים באתר והפסקת השירות

סוד הנעורים רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות, או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי סוד הנעורים בגין ביצוע שינויים כאמור, או בגין תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, סוד הנעורים רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתה הבלעדי. סוד הנעורים זכאית בכלל זה לאגד את האתר כחברה נפרדת או להעביר את הבעלות באתר לצד שלישי, ובלבד שזכויותיך לפי הסכם זה לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.

שינויים בתנאים אלה

שינויים בתנאי השימוש ייכנסו לתוקף בתום 30 יום מפרסומם בעמוד הבית של האתר, אלא אם כן בוצעו השינויים בשל הוראות דין שאז הם ייכנסו לתוקף במועד המתחייב מהוראות אלה. המשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים. אם אינך מסכים עם התנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר. בכל עת תוכל לעיין בתנאים העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על השימוש באתר, על הזמנתך ועל תנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר, או בקשר עם תנאי שימוש ורכישה אלה, או ביחס לכל הזמנה שביצעת באמצעות האתר, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ישראל.

תנאים ממצים

תנאים אלה ממצים אל כל המוסכם בינך לבין סוד הנעורים בקשר עם הזמנת מוצרים מהאתר והשימוש בו.

עודכן לאחרונה ביום 8/10/18